12-07-05

Antwerpse museumgidsen nog altijd niet terug aan de slag

Meer dan een maand na de beslissing in kort geding van de Brusselse arbeidsrechtbank dat de Vlaamse overheid twaalf uitgesloten gidsen van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen weer in de normale werking van het museum moet opnemen, zijn de gidsen nog altijd niet terug aan de slag. Al die tijd wachtten de museumgidsen op een teken van leven vanuit het kabinet van minister van cultuur Bert Anciaux. "Kennelijk voelt minister Anciaux geen behoefte om de uitspraak van de rechtbank uit te voeren en houdt zijn kabinet een 'uitputtingsstrategie' aan om de museumgidsen klein te krijgen", merkt Koen Van den Broeck, woordvoerder van de gidsen, op.
 
In april 2004 spanden twaalf museumgidsen van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen een proces aan tegen de Vlaamse gemeenschap om hun arbeidssituatie te regulariseren. Ze worden naar eigen zeggen sinds jaar en dag verplicht om in een onwettelijk statuut te werken, waardoor ze geen vakantiegeld of eindejaarspremie krijgen uitbetaald. In geval van ziekte of zwangerschap worden ze gewoon door een andere gids vervangen, maar kunnen geen aanspraak maken op ziekteverlof en/of een ziektevergoeding.
 

Sinds de gidsen in april naar de rechtbank stapten, is er voor hen geen werk meer in het museum en wordt hen bovendien de toegang tot het museum geweigerd. Volgens woordvoerder Koen Van den Broeck leiden de gidsen daardoor “aanzienlijk loonverlies”, voor sommigen tot achthonderd euro per maand, “en geraken een aantal van hen ernstig in de problemen met sociale zekerheid en ziekteverzekering”.

 

Daarom spanden de museumgidsen een kortgeding aan tegen de Vlaamse Gemeenschap en meer bepaald tegen minister van cultuur Bert Anciaux, die officieel optreedt als werkgever van de museumgidsen. Op 6 juni beval de arbeidsrechter de Vlaamse Gemeenschap de twaalf gidsen “terug op te nemen in de normale werking van het museum en op gelijke voet te behandelen met de andere gidsen, in het bijzonder om elk van hen minstens driemaal per maand een rondleiding toe te wijzen in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen”. Tot nog blijft een reactie van het kabinet van Bert Anciaux op dat bevelschrift echter uit, zegt Koen Van den Broeck.

 

Die houding is volgens Van den Broeck “typerend voor de Vlaamse Gemeenschap in dit dossier”. “Reeds van in het begin van het conflict is hun tactiek er op gericht de zaken alsmaar uit te stellen en halsstarrig het been stijf te houden. Ondanks de initiële vraag van de museumgidsen om op zoek te gaan naar een minnelijke schikking, blijft het kabinet liever investeren in advocaten en het mobiliseren van het personeel van de administratie cultuur om de zaken zoveel mogelijk te rekken. Daarbij hoopt men er wellicht op dat de financiële situatie van de gidsen ten lange leste zo precair wordt dat zij noodgedwongen op zoek zullen moeten gaan naar ander werk en hun eisen zullen moeten laten vallen”, aldus woordvoerder Koen Van den Broeck. (lb)


14:06 Gepost door 0 | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.