08-07-05

Eind 2005 start sanering Hobokense wijk Moretusburg

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij begint eind dit jaar met de sanering van het openbaar domein in de Hobokense wijk Moretusburg. In het voorjaar van 2006 start de sanering van de privé-percelen. De wijk Moretusburg is sinds decennia verontreinigd met zware metalen door de industriële activiteiten van het nabijgelegen metaalverwerkend bedrijf Umicore.
 
De loodvervuiling in de wijk vormt een bedreiging voor de gezondheid van - kleine - kinderen. Te hoge lood-in-bloedwaarden kunnen onder meer leiden tot gedragsstoornissen, verlaagde intellectuele prestaties en vertraagde motorische en mentale ontwikkeling. De meest recente onderzoeken tonen aan dat deze waarden stelselmatig dalen, maar één op drie kinderen uit de wijk heeft nog steeds een verhoogde waarde.
 
Het actieplan om de loodproblematiek in de wijk aan te pakken werd in 2003 geactualiseerd en omvat vierendertig maatregelen op het vlak van milieu, urbanisatie, volksgezondheid, onderzoek en communicatie. De belangrijkste maatregel uit het vernieuwde actieprogramma is de sanering van de wijk en de ontstoffing van de huizen. Hiertoe werd een convenant afgesloten tussen Umicore, OVAM en de Vlaamse regering. Op kosten van Umicore zal de bovenste dertig centimeter van de niet-verharde grond worden afgegraven en vervangen door schone grond. Bovendien werd overeengekomen dat de sanering huizenblok per huizenblok gebeurt en dat de toegepaste techniek zal worden bepaald in functie van de bereikbaarheid. Duurzame verhardingen, zoals beton, asfalt en tegels, worden behouden. (lb)

15:27 Gepost door 0 | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.