05-07-05

Tweehonderduizend euro subsidies voor collectorproject Begijnendijk-Booischot

De gemeente Heist-op-den-Berg krijgt 194.000 euro subsidies van het Vlaamse gewest voor de gemeentelijke werken in het kader van het collectorproject Begijnendijk-Booischot. Het gaat om de aanleg van een collector in de Mechelbaan en de Schavotstraat in Begijnendijk en in de Schavotstraat, Kleine Pijpelstraat en Pijpelstraat op het grondgebied van de gemeente Heist-op-den-Berg en de aanleg van riolen in de Kleine Pijpelstraat en de Pijpelstraat. In de Pijpelstraat wordt er bovendien een pompstation gebouwd en het bestaande pompstation in de Kleine Steenweg wordt gerenoveerd.

 

Door deze werken kan het afvalwater van meer woningen via het bestaande collectorennet worden afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Lodijk. Als het regent, zal er bovendien ook minder vervuild water wegvloeien naar de Voorloop via het overstort in de Kleine Steenweg.

 

Tijdens de werken wordt een deel van de wegen uitgebroken en hersteld in de oorspronkelijke toestand. Alleen de Pijpelstraat wordt tussen de spoorweg en de Kleine Steenweg heraangelegd. Ze krijgt een rijweg van 5,6 m breed in asfalt. Aan weerszijden zijn er fietspaden in rode beton voorzien met een breedte van 1,75 meter.

 

Ter hoogte van de school wordt er een verkeersremmer aangelegd om een veiligere schoolomgeving te creëren. De kruispunten van de Pijpelstraat met de Kleine Pijpelstraat en van de Kleine Steenweg met de Schavotstraat worden heringericht om de verkeersveiligheid te bevorderen.

 

De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de herinrichting van een deel van de wegen zijn ten laste van het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg. Hiervoor wordt de gewestsubsidie toegekend, die ongeveer vijfenzeventig procent bedraagt van het gemeentelijke aandeel.

 

Aquafin kreeg intussen van de diensten van Stedenbouw een bouwvergunning voor deze werken, die dan ook eerlang van start kunnen gaan. Maar daarvoor plant het gemeentebestuur eerst nog een informatievergadering om het precieze verloop van de werken toe te lichten. (lb)


12:22 Gepost door 0 | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.