04-07-05

Eerste kleinschalige waterzuivering in Vlaanderen ingehuldigd in Geel

In Geel vond vanmiddag de officiële inhuldiging plaats van het rietveld dat sinds kort het afvalwater van Mosselgoren, Borgeleien en Venkelstraat zuivert. Het rietveld in Mosselgoren is de eerste kleinschalige waterzuivering in Vlaanderen waarop woningen die voorheen een gemengde afvoer hadden volledig gescheiden zijn aangesloten.

 

In het verleden werden er vooral gemengde rioleringsstelsels aangelegd, die dienden om afvalwater te vervoeren, maar ook werden gebruikt om het regenwater uit de straten te houden. Door het sterk wisselende debiet geven zulke stelsels bij regenval een verhoogde kans op wateroverlast of overstortingen van ongezuiverd afvalwater in onze waterlopen. Het is bovendien moeilijk om verdund afvalwater in een zuiveringsinstallatie te behandelen.

 

Waar Aquafin werken uitvoert, worden tegenwoordig op zijn minst 'gedeeltelijk' gescheiden stelsels aangelegd, waarbij het water van de weg en eventueel een deel van het dakwater wordt afgekoppeld van de afvalwaterriolering. Als de omstandigheden het toelaten, leggen de Vlaamse overheid en Aquafin volledig gescheiden rioleringsstelsels aan. Dat betekent dat enkel het afvalwater van een woning in een afvalwaterriolering terecht komt en alle regenwater al van op perceelsniveau apart wordt afgevoerd. Zo’n project is het makkelijkst uit te voeren in een nieuwbouwwijk.

 

Het unieke aan het Geelse project is dat bestaande woningen werden uitgerust met een volledige scheiding van regen- en afvalwater. Op het rietveld in Mosselgoren komt uitsluitend het afvalwater toe van de 450 buurtbewoners. Het regenwater wordt afgevoerd via verschillende grachten in de omgeving. (lb)


18:21 Gepost door 0 | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.